Aguas de Valencia.
• Teléfono de averías urgentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  963 860 638
• Teléfono de la oficina de Moncada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  961 395 064
• Dirección de la oficina de Moncada: Carrer San Roque, 64.
 
Electricidad (Iberdrola).
• Teléfono de atención al cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  900 171 171
• Teléfono de la oficina de Moncada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  960 660 313
• Dirección de la oficina de Moncada: Plaça Sant Jaume, 7.
 
Gas butano (Repsol).
• Teléfono para pedir botella a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  900 321 900
 
Gas natural (Naturgy).
• Teléfono de urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  900 750 750
• Teléfono atención al cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  900 100 251
 
Movistar (Telefónica).
• Teléfono de averías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1002
• Teléfono atención al cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1004